grenathegreat

A blog about training, makeup,beauty and health.

Massagens effekter

Allmänt hälsa, massage, välmående Permalink0

Tänkte lägga in en liten blänkare om forskning kring massagens effekter, så ni inte tror att jag sitter och hittar på allt :). Eftersom jag är utbildad hälsocoach via Högskolan i Skövde försöker jag alltid ha ett vetenskapligt grundtänkande kring allt jag lägger ut på min blogg men eftersom det även förekommer egna tankar och idéer så är det inte alltid fallet men nu vet ni min grundsyn iallafall.

 

Massagens effekter

Det pågår mycket forskning inom området för massage och komplementärmedicin. Umeå Universitet till exempel, baserar en del av sin forskning kring hypotesen att massage har en positiv inverkan på hälsan samtidigt som den är kostnadseffektiv. Studierna har kretsat kring vissa fysiologiska parametrar som mängden kortisol, glukos, laktat, hjärtvariabilitet och andningsfrekvens, samt försökspersonernas livskvalitet i övrigt och har så långt visat på positiva resultat. Blodtryck och puls sjunker också vid en massagebehandling.


En amerikansk forskningsstudie undersökte vilka fysiologiska effekter som påverkades vid en behandling med svensk klassisk massage. Fokus låg på endokrina och immunologiska funktioner. Effektskillnaderna som påfanns var att massagen gav upphov till fler lymfocyter vilka kan ha betydelse vid inflammationer och autoimmuna besvär och sjukdomar (J. Altern Complement Med. 2010).

 

 
Till top