grenathegreat

A blog about training, makeup,beauty and health.

Skadehanteringen

Träning behandling, hälsa, skador Permalink0
Eftersom jag jobbar mycket med skador så vet jag hur viktigt det är med den akuta skadehanteringen, tänkte därför ta upp är vad som händer vid en akut skada (trauma använder vissa) samt hur man bäst bemöter detta för att undvika långvariga skador.

Vad händer vid en akut skada? Vid de flesta av fallen oavsett vart på kroppen skadan inträffar kommer det att bildas en blödning över och runt omkring själva skadan. Blödningen startar redan efter 30 sekunder och ökar som mest under de första minuterna men kommer (om den inte behandlas) fortsätta växa under 24-48 timmar.

Vad är effekterna av en sådan blödning? Bland annat kommer tryckökningen att leda till ökad smärta samt att vävnaden runt skadan kan få brist på syre som då leder till ytterligare vävnadsskada. Större blödningar leder självfallet till mer problem så som minskad rörlighet särskilt om skadan skett i närheten av en led. Dessutom kommer det orsaka mer smärta och öka rehabiliteringstiden.

Hur förhindrar man då att större blödningar sker? Det absolut viktigaste vid skador är tveklöst den akuta skadehanteringen, man brukar benämna denna för ”PRICE” som står för Protection (skydda), Rest (vila), Ice (kyla), Compression (kompression) och Elevation (högläge). Viktigt är att man startar detta direkt skadan uppstår och sedan fortsätter under 24-48 timmar beroende på skadans omfattning.

Skydda (P) och Vila (R)- När skadan uppstår, avbryt genast aktiviteten för att minska blodflödet som inte är till fördel för att hantera skadan, man vill även avsluta aktiviteten för att inte förvärra skadan vilket (om man ignorera) kan leda till att man i värsta fall drar loss hela muskeln.

Kyla (I)- Kylans funktion är i första hand smärtlindrande, det finns olika studier kring hurvida det kan minska blödningen men allmänt sagt är att det endast ger minimal effekt så inget som påverkar själva tiden det tar för att återkomma efter skadan(rehabiliteringen).

Kompression (C)- Det absolut viktigaste elementet i skadehanteringen för att minska blödningen. Så fort som möjligt efter skadans uppkomst ska man lägga ett förband runt skadan så hårt man bara kan (och känner att man klarar eftersom det kommer smärta). Man får prova vad som funkar men försök ha hårdast tryck möjligt under 10-15 min, linda sedan upp något under 5 min för att sedan återgå till maximalt tryck. Trycket bör ligga på så mycket man kan under de följande 24-48 timmarna, det råder delade meningar kring hurvida trycket ska ligga på under natten så det får man känna in själv.

Högläge (E)- Precis som vid kompression så är syftet med högläge att minska blodflödet till det skadade området. Man bör hålla det skadade området minst 50cm över hjärtats ”nivå” för att det ska göra skillnad, det är inte lika effektivt som kompression men är ett bra alternativ om man inte vill sova med förbandet.

Efter de första 48 timmarna kommer nästa viktiga fas- rehabiliteringen.

 

Till top