grenathegreat

A blog about training, makeup,beauty and health.

Min träningsrutin

Träning hälsa, träning Permalink1
Fick en fråga på mail om mina tankar kring min egen träning, vad jag har för mål, hur jag gör träningsplanering etc. Ska självklart besvara detta men vill börja med att säga att jag tycker det är superkul med frågor! Skriv gärna frågor i kommentarer eller fråga på mailen (självklart går det bra att vara anonym).
 
För att börja så är mitt "livstidsmål" med träningen att hålla mig frisk och skadefri, då jag har en ganska kass kropp i grund och botten (både medfött och pga skador) så är det ett absolut måste för mig att hålla igång för att inte bli sämre. I andra hand kommer det såklart att jag tycker om att hålla mig i form, kommer aldrig bli någon fitnessmodell men det är skönt att kunna se sig själv i spegeln och vara nöjd med framsteg man gör.
 
Vad gäller mitt veckoupplägg så försöker jag träna ca 4-5 dagar veckan beroende på "dagsformen", jag tränar förtillfället enbart hemma dels för att jag inte trivs med att bli "störd" av andra människor när jag tränar och dels för att jag tycker jag kan få ut det jag vill av att träningen utan gymredskap. Har en del vikter och andra träningsredskap hemma sen blir det mycket egen kroppsviktsträning som jag sagt,s funkar det bra för det jag har som mål.
 
Förnärvarande fokuserar jag på att få igång inaktiva gluteusmuskler (rövträning på fin svenska) och svaga deltamuskler så ett pass i veckan är fokus styrka rumpa och en fokus styrka armar utöver det blir det varierande Hiitpass antingen med eller utan vikter och på söndagar kör jag "alltid" ett kettlebellpass som i regel blir Hiitbaserat. Låter lite rörigt när jag försöker skriva ner det så här men för att göra ett begripligt exempel här nedan:
Måndag: Armstyrka ca 30-40 min
Tisdag: Hiitpass utan vikter: ca 30 min
Onsdag: Rumpstyrka ca 30-40min
Torsdag: Aktiv vila (promenad, lättare flexibilitetspass)
Fredag: Hiitpass utan vikter ca 30min.
Lördag: Aktiv vila
Söndag: Kettlebell helkroppsfokus ca 30-40min
 
Det var väl det hela, skulle det vara något ni undrar så bara fråga!
Nu önskar jag alla som orkat läsa detta en fortsatt fantastisk vecka!
 
Got a question on the mail about my thoughts on my own training, what I have for goal, how I do exercise planning, etc. Should obvious answer this, but want to start by saying that I think it is super fun with the questions! Write your questions in the comments or inquire by e-mail (of course, it is good to remain anonymous).

To begin, it is my "lifetime pursuit" of the workout to keep me healthy and injury-free, then I have a rather classical body basically (both congenital and due to injuries), it is an absolute must for me to keep going for not get worse. Secondly, it will of course I like to keep myself in shape, will never be a fitness model, but it's nice to be able to see himself in the mirror and be satisfied with progress to make.

As for my weekly approach, I try to work out 4-5 days a week due to "current form", I practice this moment alone at home partly because I do not feel comfortable with being "disturbed" by other people in my training and partly because I think I can get out there, I want to workout without gym equipment. Have some weights and other exercise equipment at home then it becomes very own bodyweight workout as I said, it's works well for what I have as a goal.

Presently I focus on getting inactive gluteusmuskler (rövträning the fine Swedish) and weak deltoids as a passport a week is focusing strength butt and a focus strength arms beyond that there will be varying Hiitpass either with or without weights, and on Sundays I run "always "a kettlebell workouts that usually gets Hiitbaserat. Sounds a bit messy when I try to write it down like this but to make a comprehensible examples below:
Monday: arm strength about 30-40 minutes
Tuesday: Hiitpass without weights: about 30 minutes
Wednesday: Rumpstyrka about 30-40min
Thursday: Active rest (walk, easier flexibility workouts)
Friday: Hiitpass without weights about 30min.
Saturday: Active rest
Sunday: Kettlebell helkroppsfokus about 30-40min

That was the whole thing, it would be something you are wondering, just ask!
Now I wish all those who managed to read this continued fabulous week!
 
#1 - - Helen :

Bra upplägg! Jag älskar oxå träning mer o mer, ska ut på löprunda i em

Svar: Kul att du gillar det! :) Hoppas det går bra med din träning!
grenathegreat

Till top