grenathegreat

A blog about training, makeup,beauty and health.

"Muskler väger mer än fett" Lite nördig fakta

Träning hälsa, kost, träning, välmående Permalink0

Detta är något som avfärdas av folk med ett " 1kilo är 1 kilo oavsett vad det gäller", men i fallet om muskler kontra fett så stämmer faktiskt inte detta påstående.

Så vad beror då detta på? Jo enkelt förklarat är det så att muskler  främst består av proteiner och vatten vilket är tyngre än triglycerider som fett till största delen innehåller.

Muskler väger nästan 20% mer än fett, så en kubikcentimeter muskel väger 1,06 gram medan samma volym fettvävnad endast väger 0, 9 gram.
Dock så är tar  fettvävnad betydligt större plats än muskler vilket kan ses i bilden nedan. Plus att jag vet vad jag föredrar fyller min kropp :)

This is something that is dismissed by people with a "1kilo is 1 kg whatever the case," but in the case of muscle versus fat so does not actually that claim.
So what is the reason for this? Well simply put it is that muscles are composed primarily of proteins and water, which is heavier than fat triglycerides contain mostly.
Muscle weighs almost 20% more than fat, so a cubic centimeter muscle weighs 1.06 grams while the same volume of fat tissue weighs only 0, 9 grams.
However, it is taking fat tissue significantly more space than muscle which can be seen in the image below. Plus I know what I prefer filling my body
:)

 
Till top