grenathegreat

A blog about training, makeup,beauty and health.

Ortorexi-en sjukdom som inte tas på allvar

Allmänt hälsa, kost, träning, välmående Permalink1

Jag hade i yngre dagar problem med ätstörningssjukdomen Ortorexi, tänkte passa på och informera lite mer om den genom en text jag gjorde när jag gick på högskolan i Skövde. Tar även med mina referenser så den som är intresserad att veta mer bara kan söka.
Jag anser att det är viktigt att uppmärksamma att även ett hälsosamt leverne kan gå till överdrift, speciellt då vi lever i ett samhälle där skönhet och hälsa är ett ständigt inslag i media och budskapet är att vältränat är lika med snyggt och äta hälsosamt varje dag är ett måste och allt annat är ett misslyckande.

 

Enkelt beskrivet är det en överdriven strävan att leva hälsosamt både i frågan om träning och kost, begreppet är relativt nytt och myntades i slutet av 1900-talet (Bratman, S, 1997).

Ortorexi är ännu ingen erkänd psykiatrisk diagnos som exempelvis ätstörningarna anorexia och bulimi även fast ortorexi ofta leder till liknande utgång som tidigare nämnda ätstörningar, det vill säga en besatthet av sin vikt, ätande och kropp och leder tillslut till en för individen farligt tillstånd både fysiskt och psykiskt.(Klefbom, J, 2010).

Eftersom ortorexi är ett relativt nytt begrepp inom ätstörningar så är forskningen ännu begränsad, vid en sökning på orthorexia PubMed.gov kunde endast 31 träffar hittas medan sökning på anorexia gav 26146 träffar.

En studie gjord i Italien uppmärksammade att män med lägre utbildning hade en högre risk att drabbas av ortorexi, vilket är intressant med tanke på att ätstörningar i regel räknas som en ”kvinnosjukdom” (Donini LM, Marsili D, Graziani MP, Imbriale M & Cannella C, 2004).

En studie gjord i Turkiet på doktorer i Ankara visade på att även de hade en stark tendens att äta överdrivet hälsosamt (Bağci Bosi AT, Camur D & Güler C, 2007) så det är svårt att dra slutsatser kring vem/vilka som ligger i riskgrupp för ortorexi om man bara ser till kön, ålder och samhällsstatus etcetera utan vidare forskning.

 

Referens:

Bratman Steven. Original essay on orthorexia. Tillgänglig på: http://www.orthorexia.com/index.php?page=essay, mars 2014.

 

Klefbom Jenny. Ätstörningar. Tillgänglig på:

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=174&atstorning, mars 2014

 

Donini LM, Marsili D, Graziani MP, Imbriale M & Cannella C. Orthorexia nervosa: a preliminary study with a proposal for diagnosis and an attempt to measure the dimension of the phenomenon. <tillgänglig på:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15330084?log$=activity , mars 2014

 

Bağci Bosi AT, Camur D & Güler C. Prevalence of orthorexia nervosa in resident medical doctors in the faculty of medicine (Ankara, Turkey). Tillgänglig på:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17586085?log$=activity , mars 2014

 
#1 - - Challizz:

Jag är bulimiker och har gått på SCÄ i lite över ett år, och i min grupp hade vi en tjej som har ortorexi och precis som du säger så hade folk inte tagit henne på allvar innan hon kom till kliniken. Men det är lika mycket en ätstörning som det jag har och som alla anorektiker har. Folk måste upplysas mer om det här, min vision är att ta ut ämnet i ljuset lite och informera om alla sorters ätstörningar så folk begriper hur allvarligt det faktiskt ät. Om folk vore mer pålästa skulle fler människor få hjälp i tid innan de blir så sjuka att de ligger nära döden. Bra att du skrev det här inlägget!! :)

Svar: Tack för din kommentar! Skönt att höra att vi är fler som vill lyfta upp den sjukdom som ätstörningar faktiskt är, det är allt för mycket syn på ätstörning som "tonåringar som bara vill ha uppmärksamhet".
grenathegreat

Till top