grenathegreat

A blog about training, makeup,beauty and health.

Det här vädret- All about weather

Allmänt, Smink skönhet, smink Permalink0
Finns det något mer svenskt än att diskutera vädret? Spelar ingen roll om det är en komplett främling eller familjen så nog fasiken pratar man minst en gång om dagen om vädret.
Och idag är det befogat skulle jag vilja säga, hade fullt med planer igår för idag men det fick jag ställa in då snöandet inte gjorde det säkert för att åka på vägen.
Skulle jag ju kunnat använda dagen till att göra något annat meningsfullt, tränat, gjort någon makeuplook, läst en íntressant bok, men nä jag har legat i soffan och glott på netflix.
Det är typiskt, har man tiden har man inte ork eller lust.
Målade naglarna iallafall, var ett tre stegs nagellack kan man säga, av märket Kiss. Man använde först ett ljusare underlack för att sedan ta på en mörkare färg på nageltippen och sist ett mellan nagellack som man "blandade" det mörkare med så det blir som skiftning från ljusare till mörkare på nageln.
Riktigt snyggt (lite suddig bild tyvärr) men har lite för korta naglar förtillfället för att det ska göra sig riktigt fint. Rekommenderar det dock varmt om man vill prova.
 
Is there anything more Swedish than discussing the weather? Does not matter if it's a complete stranger or family as hell probably talk at least once a day about the weather.
And today it is warranted, I would say, was full of plans yesterday for today but I did set when snowing so much that it´s not safe to go on the road.
I have been able to use the day to do anything meaningful, training, make a makeup look, read an interesting book, but nah, I've been on the couch and stared at Netflix.
It is typical, have the time, has not strength or desire.
Painted nails anyway, was a three paces nail polish so to say, the brand Kiss. First used a lighter base coat and then take on a darker color on the nail tip and the last one between the colours so "mixed" with the darker  it becomes the shift from light to dark on the nail.
Really neat (a little bleary picture, unfortunately) but have a little too short nails at this moment for it to make itself really nice. Recommends, however warmly if you want to try.
 
Till top